Giải bài 1 Trang 109 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 109 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép.

Đề bài 1 Trang 109 SGK Sinh học 7:

Nêu các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước.

Lời giải câu 1 Trang 109 SGK Sinh học lớp 7:

Các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống ở nước:

– Mang: là cơ quan hô hấp lấy ôxi hòa tan trong nước và thải CO2 ra môi trường nước.

– Bóng hơi: tăng khối lượng riêng của cá giúp cá lặn và giảm khối lượng riêng của cá giúp cá ngoi lên.

BAIVIET.COM