Giải bài 1 Trang 109 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 109 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt.

Đề bài 1 Trang 109 SGK Sinh học 6:

Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm.

Lời giải câu 1 Trang 109 SGK Sinh học lớp 6:

* Giống nhau:

– Phôi gồm các bộ phận: lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm .

– Vỏ hạt bao bọc và bảo vệ phôi.

* Khác nhau:

Hạt cây hai lá mầmHạt cây một lá mầm
– Lá mầm chứa chất dinh dưỡng dự trữ

– Phôi mầm có 2 lá mầm

– Phôi nhũ chứa chất dinh dưỡng dự trữ

– Phôi mầm có 1 lá mầm

BAIVIET.COM