Giải bài 1 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 1 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII) – Phần 2.

Đề bài 1 Trang 109 SGK Lịch sử 7:

Hãy nêu lên hậu quả của cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều và sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài.

Lời giải câu 1 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 7:

* Hậu quả của chiến tranh Nam – Bắc triều:

– Làng mạc, gia đình li tán, người chết rất nhiều, hàng vạn người bắt đi lính, di phu.

– Sản xuất nông nghiệp đình trệ, mùa màng bị tàn phá nặng nề, nhất là những năm có thiên tai lớn. Năm 1572, ở Nghệ An “đồng ruộng bỏ hoang, dịch tễ phát sinh, người chết đến quá nửa. Nhân dân đói khổ phiêu bạt, tan tác vào Nam ra Bắc, trong cõi Nghệ An đìu hiu, vắng tanh”.

– Cùng với đó, chế độ binh dịch ngày càng đè nặng lên đời sống nhân dân.

* Hậu quả của sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài:

– Sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài kéo dài suốt hai thế kỉ đã gây bao đau thương cho dân tộc và tổn hại cho sự phát triển của đất nước.

(BAIVIET.COM)