Giải bài 1 Trang 108 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 108 SGK toán lớp 3, phần bài tập Tháng – Năm.

Đề bài 1 Trang 108 SGK Toán lớp 3:

Trả lời các câu hỏi sau :

a) Tháng này là tháng mấy ? Tháng sau là tháng mấy ?

b) Tháng 1 có bao nhiêu ngày ?

c) Tháng 3 có bao nhiêu ngày ?

d) Tháng 6 có bao nhiêu ngày ?

e) Tháng 7 có bao nhiêu ngày ?

g) Tháng 10 có bao nhiêu ngày ?

h) Tháng 11 có bao nhiêu ngày ?

Lời giải câu 1 Trang 108 SGK Toán lớp 3:

a) Học sinh dựa theo thời gian (tháng) hiện tại và tự trả lời.

b) Tháng 1 có 31 ngày.

c) Tháng 3 có 31 ngày.

d) Tháng 6 có 30 ngày.

e) Tháng 7 có 31 ngày.

g) Tháng 10 có 31 ngày.

h) Tháng 11 có 30 ngày.

(BAIVIET.COM)