Giải bài 1 Trang 108 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 1 Trang 108 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình.

Đề bài 1 Trang 108 SGK Địa lí 8:

Địa hình nước ta chia thành mấy khu vực? Đó là những khu vực nào?

Lời giải câu 1 Trang 108 SGK Địa lí lớp 8:

Địa hình nước ta chia thành ba khu vực: đồi núi, đồng bằng, bở biển và thềm lục địa.

BAIVIET.COM