Giải bài 1 Trang 108 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 108 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi.

Đề bài 1 Trang 108 SGK Địa lí 7:

Quan sát hình 34.1 cho biết:

– Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1000USD/năm. Các quốc gia này nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Phi?

– Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200USD/năm. Các quốc gia này nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Phi?

– Nêu nhận xét về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi.

giai bai 1 trang 108 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu 1 Trang 108 SGK Địa lí lớp 7:

– Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1000USD/năm: Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Li-bi , Ai Cập (Bắc Phi), Na-mi-bi-a, Bốt-xoa-na và cộng hòa Nam Phi (Nam Phi).

– Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200USD/năm: Ni-giê, Sát (Bắc Phi), Buốc-ki-na Pha-xô, Ê-ti-ô-pi-a, Xô-ma-li (Trung Phi).

– Nêu nhận xét về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi:

+ Thu nhập bình quân đầu người không đều giữa ba khu vực: Nam Phi (cao nhất), tiếp theo là Bắc Phi và sau đó là Trung Phi

+ Trong từng khu vực, sự phân bố thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia cũng không đều.

(BAIVIET.COM)