Giải bài 1 Trang 108 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 1 Trang 108 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình.

Đề bài 1 Trang 108 SGK Công nghệ 6:

Em hãy nêu những yếu tố cần thiết để tổ chức một bữa ăn hợp lí ?

Lời giải câu 1 Trang 108 SGK Công nghệ lớp 6:

Những yếu tố cần thiết để tổ chức một bữa ăn hợp lí :

– Đáp ứng nhu cầu các thành viên trong gia đình.

– Phù hợp với điều kiện tài chính.

– Cân bằng chất dinh dưỡng.

– Thay đổi món ăn tránh nhàm chán.

(BAIVIET.COM)