Giải bài 1 Trang 107 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 107 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 32: Các loại quả.

Đề bài 1 Trang 107 SGK Sinh học 6:

 Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt ? Hãy kể tên ba loại quả khô và ba loại quả thịt có ở địa phương của em.

Lời giải câu 1 Trang 107 SGK Sinh học lớp 6:

+ Dựa vào đặc điểm của vỏ quả để phân biệt quả khô (khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng) và quả thịt (khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả).

+ Ví dụ:

– Quả khô: quả lúa (hạt lúa), quả thầu dầu, quả cải, quả đậu, quả nổ,…

– Quả thịt: quả cà chua, quả xoài, quả táo, quả lê, quả chanh, quả cam,…

BAIVIET.COM