Giải bài 1 Trang 107 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 107 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa.

Đề bài 1 Trang 107 SGK Sinh học 12:

Tại sao để xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài về các đặc điểm hình thái thì người ta lại hay sử dụng các cơ quan thoái hoá?

Lời giải câu 1 Trang 107 SGK Sinh học lớp 12:

Sở dĩ cơ quan thoái hoá hay được sử dụng như bằng chứng nói lên mối quan hệ họ hàng giữa các loài vì cơ quan thoái hoá không có chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm nên không được CLTN giữ lại. Chúng được giữ lại ở các loài (như dấu vết hay các cơ quan không có chức năng), đơn giản là được thừa hưởng các gen từ loài tổ tiên.

(BAIVIET.COM)