Giải bài 1 Trang 106 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 1 Trang 106 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII) – Phần 1.

Đề bài 1 Trang 106 SGK Lịch sử 7:

Nguyên nhân dẫn đến phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI là gì ?

Lời giải câu 1 Trang 106 SGK Lịch sử lớp 7:

Nguyên nhân dẫn đến bùng nổ các phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI là:

– Nhân khi triều đình rối loạn, quan lại ở địa phương “cậy quyền thế ức hiếp dân, vật dụng trong dân gian cướp lấy đến hết”, “dùng của như bùn đất…, coi dân như cỏ rác”. Đời sống nhân dân lâm vào cảnh cùng khốn.

– Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, giữa nhân dân với nhà nước phong kiến trở nên gay gắt.

(BAIVIET.COM)