Giải bài 1 Trang 105 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 105 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 105 SGK toán lớp 3).

Đề bài 1 Trang 105 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 1 Trang 105 SGK Toan lop 3 - De bai

Lời giải câu 1 Trang 105 SGK Toán lớp 3:

Nhẩm và ghi kết quả như sau :

7000 – 2000 = 5000 ;

6000 – 4000 = 2000 ;

9000 – 1000 = 8000 ;

10 000 – 8000 = 2000.

(BAIVIET.COM)