Giải bài 1 Trang 104 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 104 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 31: Cá chép.

Đề bài 1 Trang 104 SGK Sinh học 7:

Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép.

Lời giải câu 1 Trang 104 SGK Sinh học lớp 7:

Điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép:

* Cá chép ưa các vực nước lặng (ao, hồ, ruộng, sông, suối …), chúng ăn tạp (giun, ốc, ấu trùng côn trùng và thực vật thủy sinh…). Nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, vì cá chép là động vật biến nhiệt.

* Sinh sản: Mỗi lần cá chép cái đẻ 15-20 vạn trứng vào các cây thủy sinh. Cá chép đực bơi theo tưới tinh dịch chứa tinh trùng thụ tinh cho trứng (thụ tinh ngoài). Trứng được thụ tinh phát triển thành phôi, rồi thành cá con.

BAIVIET.COM