Giải bài 1 Trang 104 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 104 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo quả.

Đề bài 1 Trang 104 SGK Sinh học 6:

Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh ?

Lời giải câu 1 Trang 104 SGK Sinh học lớp 6

+ Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh:

– Hiện tượng thụ phấn: hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.

– Hiện tượng thụ tinh : tế bào sinh dục đực (tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) tại noãn để tạo thành hợp tử.

+ Quan hệ giữa thụ phấn và thụ tinh: thụ tinh chỉ xảy ra sau khi thụ phấn. Để có thể xảy ra quá trình thụ tinh thì hạt phấn phải được tiếp xúc với đầu nhụy và nảy mầm, giải phóng tinh trùng để kết hợp với noãn trong quá trình thụ. Nếu không có thụ phấn thì không có thụ tinh.

BAIVIET.COM