Giải bài 1 Trang 104 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 1 Trang 104 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 24: Ứng động.

Đề bài 1 Trang 104 SGK Sinh học 11:

Ứng động sinh trưởng là gì?

Lời giải câu 1 Trang 104 SGK Sinh học lớp 11:

Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động mà trong đó các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cùng một cơ quan (lá, cánh hoa,…) có tốc độ sinh trưởng dãn dài khác nhau do tác động của các kích thích không định hướng từ các tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ…).

(BAIVIET.COM)