Giải bài 1 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8 (phần Trả lời câu hỏi)

Giải bài 1 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8, phần Trả lời câu hỏi Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 1 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8:

Tại sao có hiện tượng khuyếch tán ? Hiện tượng khuyếch tán xảy ra nhanh lên hay chậm đi khi nhiệt độ giảm ?

Lời giải câu 1 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8:

Có hiện tượng khuếch tán là vì giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách và chúng luôn luôn chuyển động hỗn độn không ngừng.

Khi nhiệt độ giảm, hiện tượng khuếch tán xảy ra chậm đi.

(BAIVIET.COM)