Giải bài 1 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8 (phần Bài tập)

Giải bài 1 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 1 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8:

Dùng bếp dầu để đun sôi 2 lít nước ở 20ºC đựng trong một ấm nhôm có khối lượng 0,5kg. Tính lượng dầu cần dùng. Biết chỉ có 30% nhiệt lượng do dầu bị đốt chảy tỏa ra làm nóng ấm và nước đựng trong ấm.

Lời giải câu 1 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai 1 Trang 103 SGK Vat ly lop 8 phan Bai tap - Loi giai

(BAIVIET.COM)