Giải bài 1 Trang 103 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 103 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực.

Đề bài 1 Trang 103 SGK Vật lý lớp 10:

Momen lực đối với một trục quay là gì? Cánh tay đòn của lực là gì?

Khi nào thì lực tác dụng vào một vật có trục quay cố định không làm cho vật quay ?

Lời giải câu 1 Trang 103 SGK Vật lý lớp 10:

Momen lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực và cánh tay đòn của nó.

Công thức: M = F.d

Trong đó:

F là lực tác dụng (N)

d là cánh tay đòn (m).

Cánh tay đòn của lực là khoảng cách d từ trục quay đến giá của lực

Lực tác dụng vào một vật cố định không làm cho vật quay khi lực tác dụng có giá đi qua trục quay (khi đó d = 0)

(BAIVIET.COM)