Giải bài 1 Trang 103 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 103 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 103 SGK toán lớp 3).

Đề bài 1 Trang 103 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 1 Trang 103 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 1 Trang 103 SGK Toán lớp 3:

Nhẩm và ghi kết quả như sau:

5000 + 1000 = 6000 ;

4000 + 5000 = 9000 ;

6000 + 2000 = 8000 ;

8000 + 2000 = 10 000.

(BAIVIET.COM)