Giải bài 1 Trang 103 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 1 Trang 103 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527) – Phần 4.

Đề bài 1 Trang 103 SGK Lịch sử 7:

Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt.

Lời giải câu 1 Trang 103 SGK Lịch sử lớp 7:

– Trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Trãi là một nhà chính trị, quân sự tài ba, đóng góp của ông chính là nguyên nhân quan trọng dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa.

– Nguyễn Trãi còn đóng góp những tác phẩm có giá trị trên nhiều lĩnh vực văn học, sử học, địa lí như: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Chí Linh sơn phú, Quốc âm thi tập, Dư địa chí,… Tất cả nội dung ông viết đều chung tư tưởng nhân đạo, yêu nước và thương dân.

=> Những đóng góp của ông đã làm cho tên tuổi Nguyễn Trãi rạng rỡ trong lịch sử, hiện tại và tương lai.

(BAIVIET.COM)