Giải bài 1 Trang 102 SGK Toán lớp 4

Giải bài 1 Trang 102 SGK toán lớp 4, phần bài tập Hình bình hành.

Đề bài 1 Trang 102 SGK Toán lớp 4:

Giai bai 1 Trang 102 SGK Toan lop 4 - De bai

Lời giải câu 1 Trang 102 SGK Toán lớp 4:

Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành.

(Hình 3, hình 4 không phải là hình bình hành vì có một cặp cạnh đối không song song).

(BAIVIET.COM)