Giải bài 1 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha – Máy biến áp ba pha.

Đề bài 1 Trang 102 SGK Công nghệ 12:

Trình bày khái niệm và phân loại máy điện xoay chiều ba pha.

Lời giải câu 1 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12:

– Máy điện xoay chiều ba pha là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều ba pha.

– Phân loại

+ Máy điện tĩnh: Khi làm việc không có bộ phận nào chuyển động.

+ Máy điện quay: Khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau

– Máy phát điện: Biến cơ năng thành điện năng.

– Động cơ điện: Biến điện năng thành cơ năng.

(BAIVIET.COM)