Giải bài 1 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 1 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8, phần câu hỏi Ôn tập Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 1 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8:

Các chất được cấu tạo như thế nào ?

Lời giải câu 1 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8:

Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.

BAIVIET.COM