Giải bài 1 Trang 101 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 101 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần.

Đề bài 1 Trang 101 SGK Sinh học 9:

Vì sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ có thể gây ra hiện tượng thoái hoá? Cho ví dụ.

Lời giải câu 1 Trang 101 SGK Sinh học lớp 9:

Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ có thể gây ra hiện tượng thoái hoá vì các gen lặn có hại chuyển từ trạng thái dị hợp sang trạng thái đồng hợp biểu hiện ra kiểu hình.

Giai bai 1 Trang 101 SGK Sinh hoc lop 9

(BAIVIET.COM)