Giải bài 1 Trang 101 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 101 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 31: Trao đổi chất.

Đề bài 1 Trang 101 SGK Sinh học 8:

Trình bày vai trò của hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và hệ bài tiết trong sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 101 SGK Sinh học lớp 8:

– Môi trường cung cấp cho cơ thể thức ăn, nước và muối khoáng. Quá trình tiêu hóa biến thức ăn thành chất dinh dưỡng để cơ thể hấp thụ, đồng thời thải các sản phẩm thừa ra ngoài cơ thể.

– Nhờ có quá trình hô hấp, quá trình trao đổi khí ở tế bào và ở phổi được thực hiện. Qua đó, cơ thể nhận O2 từ môi trường để cung cấp cho các hoạt động sống, đồng thời thải khí CO2 ra ngoài môi trường.

– Quá trình bài tiết giúp cơ thể lọc thải các chất dư thừa và các chất độc hại qua mồ hôi, nước tiểu.

BAIVIET.COM