Giải bài 1 Trang 101 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 1 Trang 101 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 23: Hướng động.

Đề bài 1 Trang 101 SGK Sinh học 11:

Cảm ứng của thực vật là gì?

Lời giải câu 1 Trang 101 SGK Sinh học lớp 11:

Cảm ứng của thực vật là khả năng của cơ thể thực vật phản ứng lại các sự kích thích từ môi trường.

(BAIVIET.COM)