Giải bài 1 Trang 100 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 100 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 30: Thụ Phấn.

Đề bài 1 Trang 100 SGK Sinh học 6:

Thụ phấn là gì ?

Lời giải câu 1 Trang 100 SGK Sinh học lớp 6

Thụ phấn là hiện tượng tiếp xúc giữa hạt phấn với đầu nhụy.

BAIVIET.COM