Giải bài 1 Trang 10 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 10 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 2: Lai một cặp tính trạng.

Đề bài 1 Trang 10 SGK Sinh học 9:

Nêu khái niệm kiểu hình và cho ví dụ minh hoạ.

Lời giải câu 1 Trang 10 SGK Sinh học lớp 9:

– Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.

– Ví dụ:

+ Màu sắc hoa: hoa đỏ, hoa trắng

+ Màu sắc quả: quả vàng, quả xanh

+ Chiều cao cây: cây cao, cây thấp

– Thực tế khi nói tới kiểu hình của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài tính trạng đang được quan tâm như màu hoa, chiều cao cây,…

(BAIVIET.COM)