Giải bài 1 Trang 10 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 1 Trang 10 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 2: Dân số và gia tăng dân số.

Đề bài 1 Trang 10 SGK Địa lí 9:

Dựa vào hình 2.1, hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số của nước ta.

giai bai 1 trang 10 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu 1 Trang 10 SGK Địa lí lớp 9:

– Số dân nước ta năm là 79,7 triệu người (Năm 2002)

– Tình hình gia tăng dân số :

+ Từ 1954 đến 2003, dân số tăng nhanh liên tục.

+ Tỉ lệ gia tăng dân số khác nhau qua các giai đoạn: dân số gia tăng rất nhanh trong giai đoạn 1954 – 1960; gia đoạn 1970 – 2003, tỉ lệ gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm, nhờ thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tuy vậy, mỗi năm dân số nước ta vẫn tiếp tục tăng thêm khoảng 1 triệu người.

+ Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số khác nhau giữa các vùng: ở thành thị và các khu công nghiệp , tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số thấp hơn nhiều so với ở nông thôn, miền núi.

BAIVIET.COM