Giải bài 1 phần bài tập và thực hành 2 trang 40 SGK Tin học lớp 12

Giải bài 1 Trang 40 SGK Tin học lớp 12, phần bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng

Đề bài 1 Trang 40 SGK Tin học lớp 12:

Khởi động Access, tạo CSDL với tên QuanLi_HS. Trong CSDL này tạo bảng HOC_SINH có cấu trúc được mô tả như sau:

giai-bai-1-trang-40-sgk-tin-hoc-lop-12-de-bai

Lời giải bài 1 Trang 40 SGK Tin học lớp 12:

– Tạo CSDL với tên là QuanLi_HS:

giai-bai-1-trang-40-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an

– Tạo bảng:

giai-bai-1-trang-40-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-1

– Nhấn chuột phải vào bảng chọn Design View sau đó nhập tên bảng là HOC_SINH:

giai-bai-1-trang-40-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-2

– Sau đó chọn kiểu dữ liệu như hình. Lưu ý phần mô tả là tùy chọn (có thể có hoặc không).

giai-bai-1-trang-40-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-3

– Để hiện trung bình môn là chữ số thập phân ta chỉnh điều kiện ở dưới như sau:

giai-bai-1-trang-40-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-4

BAIVIET.COM