Giải bài 1 phần bài tập và thực hành 1 trang 21 SGK Tin học lớp 12

Giải bài 1 Trang 21 SGK Tin học lớp 12, phần bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu

Đề bài 1 Trang 21 SGK Tin học lớp 12:

Tìm hiểu nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí sách,… của thư viện trường trung học phổ thông.

Lời giải bài 1 Trang 21 SGK Tin học lớp 12:

– Nội quy: Không mang túi sách, báo vào phòng đọc, xuất trình thẻ thư viện, chứng minh thư với thủ thư. Chỉ đọc tại chỗ không được mang tài liệu ra ngoài phòng đọc thư viện.

– Thẻ thư viện:

giai-bai-1-trang-21-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an

– Phiếu mượn:

giai-bai-1-trang-21-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-1

– Sổ quản lí mượn điện tử:

giai-bai-1-trang-21-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-2

BAIVIET.COM