Giải bài 1 Trang 128 SGK Toán Đại số lớp 10 – Ôn tập chương 5

Giải bài 1 Trang 128 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Ôn tập chương 5: Thống kê.

Đề bài 1 Trang 128 SGK Toán Đại số lớp 10:

Chỉ rõ các bước để:

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp;

b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp.

Lời giải câu 1 Trang 128 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 1 trang 128 SGK Toan dai so Lop 10 - On  tap chuong 5 - Loi giai

(BAIVIET.COM)