Giải bài 1 Luyện tập Trang 96 SGK Toán lớp 4

Giải bài 1 Luyện tập Trang 96 SGK toán lớp 4, phần bài tập Luyện tập (Trang 96 SGK toán lớp 4).

Đề bài 1 Luyện tập Trang 96 SGK Toán lớp 4:

Trong các số 3457 ; 4568 ; 66814 ; 2050 ; 2229 ; 3576 ; 900 ; 2355 :

a) Số nào chia hết cho 2 ?

b) Số nào chia hết cho 5 ?

Lời giải câu 1 Luyện tập Trang 96 SGK Toán lớp 4:

a) Các số chia hết cho 2 là : 4568 ; 66814 ; 2050 ; 3576 ; 900.

b) Các số chia hết cho 5 là : 2050 ; 900 ; 2355.

(BAIVIET.COM)