Ghi vào sổ tay những ý chính trong bài trên?

Câu hỏi 2: (Trang 139 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Ghi vào sổ tay những ý chính trong bài trên? Phần soạn bài tập làm văn: Vươn tới các vì sao trang 139 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các em tự ghi vào sổ tay cá nhân những ý chính trong bài trên.

(BAIVIET.COM)