Ghi vắn tắt vào vở đặc điểm ngoại hình của chị Nhà Trò?

Câu hỏi 1 – Nhận xét (Trang 24 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Ghi vắn tắt vào vở đặc điểm ngoại hình của chị Nhà Trò? Phần soạn bài Tập làm văn: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện trang 23 – 24 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Ghi vắn tắt vào vở đặc điểm ngoại hình của chị Nhà Trò:

– Sức vóc: …

– Cánh: …

– “Trang phục”: …

Trả lời:

Đặc điểm ngoại hình của chị Nhà Trò:

– Sức vóc: gầy yếu, bự những phân như mới lột.

– Cánh: mỏng như cánh bướm non; ngắn chùn chùn; rất yếu, chưa quen mở.

– Trang phục: mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng.

(BAIVIET.COM)