Ghi lại tên các sự vật được so sánh với nhau trong các câu sau ?

Câu hỏi 2: (Trang 69 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Ghi lại tên các sự vật được so sánh với nhau trong các câu sau? phần ôn tập giữa học kì I – Tiết 1 tuần 9 trang 69 SGK tiếng việt tập 1.

a) Từ trên gác cao nhìn xuống, hồ như một chiếc gương bầu dục, khổng lồ, sáng long lanh.

b) Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn.

c) Người ta thấy có con rùa lớn, đầu to như trái bưởi, nhô lên khỏi mặt nước.

Trả lời:

a) Hồ được so sánh với một chiếc gương bầu dục, khổng lồ, sáng long lanh.

b) Cầu Thê Húc được so sánh với con tôm.

c) Đầu rùa được so sánh với trái bưởi.

(BAIVIET.COM)