Ghi lại những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu?

Câu hỏi 1 – Nhận xét (Trang 42 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Ghi lại những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu? Phần soạn bài Tập làm văn: Cốt truyện trang 42 – 43 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu:

a. Dế Mèn gặp Nhà Trò đang gục đầu khóc bên tảng đá.

b. Dế Mèn gạn hỏi. Nhà Trò kể lại tình cảnh khốn khó bị bọn nhện ức hiếp và đòi ăn thịt.

c. Dế Mèn phẫn nộ cùng Nhà Trò đi đến chỗ mai phục của bọn nhện.

d. Gặp bọn nhện, Dế Mèn ra oai, lên án sự nhẫn tâm của chúng, bắt chúng phá vòng vây hãm Nhà Trò.

đ. Bọn nhện sợ hãi phải nghe theo. Nhà Trò được tự do.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận