Ghi lại một số từ ngữ nói về kết quả thi đấu thể thao ?

Câu hỏi 2: (Trang 93 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Ghi lại một số từ ngữ nói về kết quả thi đấu thể thao trong truyện vui Cao cờ ? phần soạn bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy trang 93 SGK tiếng việt tập 2.

Cao cờ

Một anh nọ thường khoe là mình cao cờ. Có người rủ anh ta đánh ba ván thử xem tài cao thấp thế nào. Đánh cờ xong, anh chàng ra về thì gặp một người bạn. Người bạn hỏi:

– Anh được hay thua ?

Anh chàng đáp:

– Ván đầu, tôi không ăn. Ván thứ hai, đối thủ của tôi thắng. Ván cuối, tôi xin hòa nhưng ông ta không chịu.

Trả lời:

Được, thua, không ăn, thắng, hòa.

(BAIVIET.COM)