Ghi lại các từ so sánh trong các khổ thơ trên?

Câu hỏi 2: (Trang 43 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Ghi lại các từ so sánh trong các khổ thơ trên? Phần soạn bài Luyện từ và câu: So sánh trang 43 SGK tiếng việt tập 1.

Ghi lại các từ so sánh trong các khổ thơ trên?

Trả lời:

Các từ so sánh đó là: hơn, là, là, hơn, chẳng bằng, là.

(BAIVIET.COM)