Ghi lại các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao?

Câu hỏi 1 (Trang 131 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Ghi lại các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi trang 131 – 132 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao.

– Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay lên được?

– Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sách vở và dụng cụ thí nghiệm như thế?

(BAIVIET.COM)