Ghép từ dũng cảm vào trước hoặc sau từng từ ngữ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa?

Câu hỏi 2 (Trang 73 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Ghép từ dũng cảm vào trước hoặc sau từng từ ngữ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm trang 73 SGK Tiếng việt Tập 2.

Tinh thần, hành động, xông lên, người chiến sĩ, nữ du kích, em bé liên lạc, nhận khuyết điểm, cứu bạn, chống lại cường quyền, trước kẻ thù, nói lên sự thật.

Trả lời:

Cần ghép như sau:

– Tinh thần dũng cảm

– Hành động dũng cảm

– Dũng cảm xông lên

– Người chiến sĩ dũng cảm

– Nữ du kích dũng cảm

– Em bé liên lạc dũng cảm

– Dũng cảm nhận khuyết điểm

– Dũng cảm cứu bạn

– Dũng cảm chống lại cường quyền

– Dũng cảm trước kẻ thù

– Dũng cảm nói lên sự thật.

(BAIVIET.COM)