Ghép thêm vào sau từ ước mơ những từ ngữ thể hiện sự đánh giá?

Giải câu 3 (Trang 87 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Ghép thêm vào sau từ ước mơ những từ ngữ thể hiện sự đánh giá? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ trang 87 – 88 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Ghép thêm vào sau từ ước mơ những từ ngữ thể hiện sự đánh giá.

– Đánh giá cao. M: ước mơ cao đẹp

– Đánh giá không cao. M: ước mơ bình thường

– Đánh giá thấp. M: ước mơ tầm thường

(Từ ngữ để chọn: đẹp đẽ, viển vông, cao cả, lớn, nho nhỏ, kì quặc, dại dột, chính đáng).

Trả lời:

Đánh giá cao: ước mơ đẹp đẽ, ước mơ cao cả, ước mơ lớn, ước mơ chính đáng.

Đánh giá không cao: ước mơ nho nhỏ.

Đánh giá thấp: ước mơ viển vông, ước mơ kì quặc, ước mơ dại dột.

(BAIVIET.COM)