Ghép các từ ngữ ở cột A với các từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai làm gì?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 172 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Ghép các từ ngữ ở cột A với các từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai làm gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang 171 – 172 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Ghép các từ ngữ ở cột A với các từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai làm gì?

[table ]
AB
Đàn cò trắngkể chuyện cổ tích
Bà emgiúp dân gặt lúa
Bộ độibay lượn trên cánh đồng
[/su_table]

Trả lời:

– Đàn cò trắng bay lượn trên cánh đồng

– Bà em kể chuyện cổ tích

– Bộ đội giúp dân gặt lúa

(BAIVIET.COM)