Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy để làm gì?

Câu hỏi 1 (Trang 81 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy để làm gì? Phần soạn bài Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy trang 81 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Nghe Ăng-giôn-ra nói nghĩa quân sắp hết đạn nên Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy để tiếp tế đạn cho nghĩa quân.

(BAIVIET.COM)