Gà tung tin có cặp chó săn đang chạy đến để làm gì?

Giải câu 3 (Trang 51 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Gà tung tin có cặp chó săn đang chạy đến để làm gì? Phần soạn bài Tập đọc: Gà Trống và Cáo, trang 50 – 51 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Gà tung tin như vậy là vì: Cáo vốn rất sợ chó săn. Nếu thông tin Cáo đem đến là sự thật thì Cáo không có gì để sợ chó cả. Nếu thông tin ấy là giả dối thì khi nghe tin có cặp chó săn đến nhất định Cáo phải chuồn. Như vậy Gà sẽ phát hiện được bộ mặt xảo quyệt của Cáo. Kẻ gian dối sẽ bị lộ mặt.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận