Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích gì? Vì sao tòa án lúc ấy xử phạt ông?

Câu hỏi 2 (Trang 86 SGK tiếng việt 4 tập 2) – Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích gì? Vì sao tòa án lúc ấy xử phạt ông? Phần soạn bài Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay trang 85 – 86 SGK Tiếng việt lớp 4 Tập 2.

Trả lời:

Năm 1632, nhà thiên văn học Ga-li-lê lại viết cuốn sách cổ vũ cho ý kiến của Cô-péc-ních vì ông cũng đồng tình với Cô-péc-ních. Ông bị tòa án lúc ấy xử phạt ông vì vẫn coi ý kiến của ông là tả thuyết trái với lời phán bảo của Chúa Trời. Tuy nhiên ông vẫn khẳng định: “Dù sao trái đất vẫn quay!”.

(BAIVIET.COM)