Em thường thấy các quảng cáo ở đâu?

Câu hỏi 4: (Trang 47 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Em thường thấy các quảng cáo ở đâu? Phần soạn bài tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc trang 46, 47 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Em thường thấy các quảng cáo ở nhiều nơi: quảng cáo trong sách báo, trên màn hình, trong đài phát thanh. Biển quảng cáo chăng trên đường phố, trong công viên, trong sân vận động, trong các cửa hàng, cửa hiệu. Có người còn vừa đi bán hàng vừa dùng loa quảng cáo.

(BAIVIET.COM)