Em thích nội dung nào trong đó?

Câu hỏi 2: (Trang 47 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Em thích nội dung nào trong đó? Phần soạn bài tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc trang 46, 47 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Trong tờ quảng cáo, em thích nhất nội dung: giảm giá vé 50% cho thiếu nhi vì như thế em có thể dễ dàng xin tiền mẹ đi xem. (Giảm 50% là giảm nửa số tiền).

(BAIVIET.COM)