Em thích nhất khổ thơ nào ? Vì sao ?

Câu hỏi 3: (Trang 7 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Em thích nhất khổ thơ nào ? Vì sao ? phần soạn bài tập đọc Hai bàn tay em trang 7 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Em thích nhất khổ thơ thứ ba vì khổ này có hai hình ảnh rất đẹp : răng trắng hoa nhài, tóc ngời ánh mai.