Em thích nhất câu thơ nào ? Vì sao ?

Câu hỏi 4: (Trang 35 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Em thích nhất câu thơ nào ? Vì sao ? Phần soạn bài tập đọc: Cái cầu trang 35 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Em thích câu “Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ” vì đó là câu thơ có hình ảnh rất sáng tạo, thể hiện một cách nhìn tinh tế của tác giả.

Nội dung: Bạn nhỏ rất kính yêu cha, tự hào về cha nên thấy cái cầu do cha làm ra là đẹp nhất, đáng yêu nhất.

(BAIVIET.COM)