Em thích hình ảnh nào trong bài? Vì sao?

Câu hỏi 4 (Trang 119 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Em thích hình ảnh nào trong bài? Vì sao? Phần soạn bài Tập đọc: Dòng sông mặc áo trang 118 – 119 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Ví dụ: Em thích hình ảnh:

Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha

Trưa về trời rộng bao la

Áo xanh sông mặc như là mới may.

Các hình ảnh đó gợi ra sự mềm mại duyên dáng của dòng sông. Màu sắc ở đây cũng đẹp. Đó là màu đào của nắng mới lên, màu xanh của bầu trời buổi trưa cao rộng.

(BAIVIET.COM)